Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

JÁNOV Jaroslav

Dátum narodenia:23.12.1926
Evidenčné číslo:119866
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 2. oddelenie starší referent
01.08.1971 31.10.1973 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 2. oddelenie starší referent