Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

IVICOVÁ Valéria

Rodné priezvisko:IVANOVÁ
Dátum narodenia:03.11.1951
Evidenčné číslo:192288
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
06.11.1969 31.07.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie administratívny pracovník
01.08.1971 31.12.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 2. oddelenie administratívny pracovník
01.01.1975 31.10.1976 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 2. oddelenie administratívny pracovník