Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

IVANOVÁ Terézia

Dátum narodenia:14.02.1949
Evidenčné číslo:192741
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.05.1970 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie administratívny pracovník
01.08.1971 30.06.1973 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 2. oddelenie referent
01.07.1973 31.12.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie administratívny pracovník
01.01.1975 31.03.1975 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie administratívny pracovník
01.04.1975 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 4. oddelenie administratívny pracovník
29.10.1979 30.06.1982 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie administratívny pracovník