Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

IVAN Juraj

Dátum narodenia:19.11.1916
Evidenčné číslo:131517
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Komárno Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie pasovej kontroly referent
01.08.1971 31.12.1971 Komárno Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie pasovej kontroly referent