Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

IRŠA Jaroslav

Dátum narodenia:12.05.1930
Evidenčné číslo:121169
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1969 31.10.1969 Nitra Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent
01.11.1969 28.02.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor referent dočasne prevelený z Galanty
01.03.1971 31.07.1971 Nitra Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent
01.08.1971 31.12.1974 Nitra Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent
01.01.1975 31.10.1975 Nitra Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB referent