Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ILAVSKÝ Ľubomír

Dátum narodenia:19.08.1949
Evidenčné číslo:193280
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.10.1970 31.12.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 6. oddelenie vodič - mechanik