Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

HALLO Jozef

Dátum narodenia:09.03.1937
Evidenčné číslo:128529
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
Topoľčany Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent
01.08.1966 31.05.1971 Topoľčany Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent