Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

GALGOCI Ján

Dátum narodenia:17.11.1921
Evidenčné číslo:119744
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.08.1967 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor 2. oddelenie starší referent