Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

GÁL Jozef

Dátum narodenia:10.03.1922
Evidenčné číslo:119741
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 24.02.1970 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 10. oddelenie starší referent
01.08.1971 31.12.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 1. oddelenie starší referent
01.01.1975 31.03.1977 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 1. oddelenie starší referent