Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

FERENEC Pavel

Dátum narodenia:19.06.1943
Evidenčné číslo:148110
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor referent
01.08.1971 30.06.1973 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 5. oddelenie referent
01.07.1973 31.12.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 4. oddelenie zástupca náčelníka
01.01.1975 31.03.1975 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 4. oddelenie zástupca náčelníka oddelenia
01.04.1975 31.01.1983 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 3. oddelenie náčelník oddelenia dočasne, ustanovený do funkcie 1.7.1975