Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

DECHET Štefan

Dátum narodenia:23.12.1927
Evidenčné číslo:119679
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Trnava Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent 1.1.1967 starší referent
01.08.1971 31.12.1974 Trnava Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent
01.01.1975 31.08.1979 Trnava Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB starší referent
01.09.1979 31.01.1983 Jaslovské Bohunice Správa ŠtB KS ZNB Skupina pre vyšetrovanie mimoriadne udalosti starší referent špecialista