Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

DANÁŠ Štefan

Dátum narodenia:17.10.1929
Evidenčné číslo:119674
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 6. oddelenie referent 1.5.1967 starší referent
01.08.1971 31.12.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 2. oddelenie starší referent
01.01.1975 31.03.1975 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 2. oddelenie starší referent
01.04.1975 31.01.1987 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 4. oddelenie starší referent