Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

DAIT Karol

Dátum narodenia:21.05.1931
Evidenčné číslo:119672
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.09.1966 31.07.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie referent 1.9.1966 starší referent
01.08.1971 31.12.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB Operatívna skupina starší referent
01.01.1975 31.05.1988 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB Operatívna skupina vnútorného oddelenia starší referent