Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ČERNÝ Ján

Dátum narodenia:27.07.1932
Evidenčné číslo:120753
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie referent 1.6.1967 starší referent
01.08.1971 10.10.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 4. oddelenie starší referent