Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ČAMBALÍK Marian

Dátum narodenia:14.04.1948
Evidenčné číslo:193744
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
30.11.1988 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 3. oddelenie náčelník oddelenia
27.03.1971 31.07.1971 Bratislava - prístav Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie pasovej kontroly referent
01.08.1971 30.04.1973 Bratislava - prístav Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie pasovej kontroly referent
01.05.1973 31.12.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 4. oddelenie referent
01.01.1975 31.03.1975 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 4. oddelenie referent
01.04.1975 30.09.1982 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 3. oddelenie referent 1.5.1978 starší referent
01.10.1982 28.02.1985 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 1. oddelenie starší referent 1.5.1983 starší referent špecialista
01.03.1985 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 3. oddelenie starší referent špecialista
01.12.1988 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 3. oddelenie vedúci starší referent špecialista