Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ČAMBAL Jozef

Dátum narodenia:20.11.1947
Evidenčné číslo:193450
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
24.11.1970 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 9. oddelenie referent
01.08.1971 31.12.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 1. oddelenie referent
01.01.1975 28.02.1975 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 1. oddelenie referent