Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ČAJKOVIČ Stanislav

Dátum narodenia:06.05.1940
Evidenčné číslo:150920
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 30.06.1967 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 9. oddelenie referent