Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

CANGÁR Karol

Dátum narodenia:14.08.1925
Evidenčné číslo:119650
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 5. oddelenie starší referent
01.08.1971 23.12.1972 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 5. oddelenie starší referent