Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

CAGAŇ Michal

Dátum narodenia:12.05.1925
Evidenčné číslo:119648
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Dunajská Streda Správa ŠtB KS ZNB skupina ŠtB starší referent
01.08.1971 31.12.1974 Dunajská Streda Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent
01.01.1975 30.09.1977 Dunajská Streda Správa ŠtB KS ZNB Vysunuté pracovisko S-ŠtB starší referent
01.10.1977 31.05.1980 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 3. oddelenie starší referent