Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

BAJANÍK Otto

Dátum narodenia:03.03.1943
Evidenčné číslo:148692
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
31.01.1970 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor referent
01.02.1970 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie referent 1.2.1971 starší referent
01.02.1971 30.07.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie starší referent
01.08.1971 31.12.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 1. oddelenie starší referent
01.01.1975 30.06.1977 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 1. oddelenie starší referent
01.07.1977 31.01.1979 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 1. oddelenie zástupca náčelníka oddelenia dočasne, ustanovený do funkcie 1.6.1979
01.02.1979 18.09.1981 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor zástupca náčelníka odboru dočasne, ustanovený do funkcie 1.6.1979