Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

BACHÁR Ján

Dátum narodenia:30.06.1922
Evidenčné číslo:119555
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 30.09.1968 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 9. oddelenie starší referent