Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

BÁBIK Vendelín

Dátum narodenia:14.05.1928
Evidenčné číslo:119550
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 8. oddelenie starší referent
01.08.1971 31.08.1972 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie starší referent
01.09.1972 30.06.1973 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 2. oddelenie starší referent
01.07.1973 31.12.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie starší referent
01.01.1975 31.03.1975 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie starší referent
01.04.1975 30.09.1975 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie starší referent
01.10.1975 31.12.1975 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie zastupujúci náčelník
01.01.1976 31.05.1983 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie starší referent