Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

BABIC Ján

Dátum narodenia:31.07.1947
Evidenčné číslo:192570
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.02.1970 28.02.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor 3. oddelenie referent
01.03.1971 14.07.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor Skupina nasadzovania operatívnej techniky referent