Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ŤAŽKÝ Miroslav

Dátum narodenia:11.01.1954
Evidenčné číslo:199430
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.03.1976 30.09.1976 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie referent