Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LALÍKOVÁ Erika

Dátum narodenia:01.02.1960
Evidenčné číslo:221972
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.07.1983 31.12.1983 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie administratívny pracovník