Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ORAVEC Štefan

Dátum narodenia:07.11.1956
Evidenčné číslo:200609
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.03.1979 22.11.1979 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie starší referent dočasne pozbavený výkonu služby, 31.12.1979 prepustený