Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

VALKOVIČOVÁ Iveta

Dátum narodenia:18.03.1967
Evidenčné číslo:230714
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.03.1987 30.09.1988 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie administratívny pracovník
01.10.1988 30.11.1988 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Vnútorné oddelenie starší referent
01.12.1988 31.12.1989 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Organizačný a analytický odbor Vnútorná skupina starší referent