Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

VALENTOVÁ – PISÁROVÁ Renáta

Dátum narodenia:11.07.1965
Evidenčné číslo:224463
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.10.1984 31.08.1985 Zvolen Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB referent spisov
01.09.1985 04.01.1987 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 2. oddelenie administratívny pracovník 5.1.1987 - 31.3.1987 neplatená záloha
01.04.1987 31.07.1987 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 2. oddelenie administratívny pracovník
01.08.1987 31.12.1989 Banská Bystrica Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Vnútorná skupina referent spisov