Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

VALACHOVÁ Alena

Dátum narodenia:01.04.1956
Evidenčné číslo:181861
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
15.06.1977 30.09.1987 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 1. oddelenie administratívny pracovník
01.10.1987 31.12.1988 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB III. odbor Vnútorná skupina referent spisov
01.01.1989 31.12.1989 Banská Bystrica Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Vnútorná skupina referent spisov