Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

URAM Ondrej

Dátum narodenia:25.06.1965
Evidenčné číslo:235202
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.07.1988 31.12.1989 Žiar nad Hronom Správa ŠtB KS ZNB Vysunuté pracovisko ŠtB (od 1.12.1988 Oddelenie ŠtB OS ZNB) referent