Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

URAM Ondrej

Dátum narodenia:25.06.1965
Evidenčné číslo:235202
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.07.1988 31.12.1989 Žiar nad Hronom Správa ŠtB KS ZNB Vysunuté pracovisko ŠtB (od 1.12.1988 Oddelenie ŠtB OS ZNB) referent