Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

UHLIARIK Ľubomír

Dátum narodenia:09.10.1958
Evidenčné číslo:212056
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.09.1981 28.02.1985 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 1. oddelenie starší referent
01.03.1985 31.12.1989 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Vysunuté pracovisko ŠtB (od 1.12.1988 Oddelenie ŠtB OS ZNB) starší referent