Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

TARANA Ladislav

Dátum narodenia:24.07.1948
Evidenčné číslo:192323
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1977 30.09.1977 Žilina Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent
01.10.1977 Žilina Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB referent