Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

PANČÍKOVÁ Daniela

Rodné priezvisko:ŠILLÍKOVÁ
Dátum narodenia:01.04.1956
Evidenčné číslo:179555
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
15.07.1975 31.08.1976 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie administratívny pracovník
01.09.1976 29.01.1980 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor Vnútorná skupina referent spisov 30.1.1980 - 28.5.1980 neplatená záloha
29.05.1980 27.11.1980 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor Vnútorná skupina referent spisov 28.11.1980 - 31.5.1981 neplatená záloha
01.06.1981 31.10.1981 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 2. oddelenie administratívny pracovník
01.11.1981 02.04.1986 Banská Bystrica Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz 1. oddelenie - pasy referent
01.01.1987 31.01.1987 Banská Bystrica Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz 1. oddelenie - pasy referent