Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

PÁLENÍK František

Dátum narodenia:08.05.1944
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
31.01.1976 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB I. odbor referent prepustený v skúšobnej dobe na vlastnú žiadosť