Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

OVČÍK Milan

Dátum narodenia:08.06.1945
Evidenčné číslo:199945
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
30.09.1977 Žilina Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz referent
01.10.1977 Žilina Okresná správa ZNB Oddelenie pasov a víz starší referent
01.05.1983 31.12.1989 Žilina Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB starší referent