Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

OSLANEC Jozef

Dátum narodenia:08.11.1964
Evidenčné číslo:227262
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.03.1987 30.11.1988 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent
01.12.1988 31.12.1989 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 2. oddelenie referent