Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ORTH Ivan

Dátum narodenia:09.03.1966
Evidenčné číslo:227303
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.07.1988 31.03.1989 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 2. oddelenie referent
01.04.1989 31.12.1989 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent