Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

OROSZOVÁ Margita

Dátum narodenia:24.08.1962
Evidenčné číslo:238211
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.04.1989 31.12.1989 Lučenec Správa ŠtB KS ZNB Vysunuté pracovisko ŠtB (od 1.12.1988 Oddelenie ŠtB OS ZNB) referent spisov