Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ORAVEC Ľubomír

Dátum narodenia:03.02.1956
Evidenčné číslo:180511
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.09.1977 30.09.1977 Zvolen Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent
01.10.1977 Zvolen Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB referent