Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ONDREJKA Branislav

Dátum narodenia:19.04.1960
Evidenčné číslo:212621
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.03.1983 14.08.1985 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 1. oddelenie referent
15.08.1985 30.11.1988 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 3. oddelenie referent
01.12.1988 31.12.1989 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 1. oddelenie starší referent