Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

OLAJEC Jozef

Dátum narodenia:22.09.1964
Evidenčné číslo:223749
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.09.1986 28.02.1987 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 2. oddelenie referent