Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

NIKEL Ivan

Dátum narodenia:07.02.1965
Evidenčné číslo:223519
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.03.1987 30.11.1988 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 2. oddelenie referent
01.12.1988 31.12.1989 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Vysunuté pracovisko ŠtB (od 1.12.1988 Oddelenie ŠtB OS ZNB) referent