Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

NECPALOVÁ Dáša

Rodné priezvisko:FLOCHOVÁ
Dátum narodenia:18.04.1957
Evidenčné číslo:180795
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1976 30.09.1976 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 3. oddelenie administratívny pracovník
01.10.1976 31.03.1980 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 4. oddelenie administratívny pracovník
01.04.1980 31.10.1980 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Vnútorné oddelenie referent spisov
01.11.1980 15.08.1981 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie administratívny pracovník 16.8.1981 - 3.1.1982 neplatená záloha
04.01.1982 31.12.1982 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie administratívny pracovník 1.1.1983 - 22.7.1984 neplatená záloha
23.07.1984 28.02.1987 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie administratívny pracovník
01.03.1987 31.12.1989 Banská Bystrica Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz 1. oddelenie - pasy referent