Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

MACHAVA Jozef

Dátum narodenia:17.03.1955
Evidenčné číslo:179666
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.03.1977 30.04.1977 Žiar nad Hronom Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent
01.10.1977 30.09.1978 Žiar nad Hronom Správa ŠtB KS ZNB Vysunuté pracovisko ŠtB (od 1.12.1988 Oddelenie ŠtB OS ZNB) referent
01.10.1978 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 2. oddelenie starší referent
01.08.1984 30.11.1984 Považská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB starší referent
01.12.1984 31.05.1987 Považská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB zástupca náčelníka
01.06.1987 31.12.1989 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor zástupca náčelníka odboru