Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LAURENČÍK Štefan

Dátum narodenia:11.04.1952
Evidenčné číslo:181291
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.04.1977 30.04.1978 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 2. oddelenie starší referent