Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LABODA Dezider

Dátum narodenia:06.03.1961
Evidenčné číslo:212882
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.09.1982 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 2. oddelenie referent