Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

KAPUSTA Miroslav

Dátum narodenia:10.10.1953
Evidenčné číslo:199395
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.09.1975 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent
01.08.1983 31.10.1985 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 2. oddelenie starší referent
01.11.1983 30.11.1988 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie náčelník dočasne, 1.11.1985 trvalo
01.12.1988 31.12.1989 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 2. oddelenie vedúci starší referent špecialista
01.05.1989 30.06.1989 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor náčelník odboru zastupovanie