Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

KANÁT Jaroslav

Dátum narodenia:29.05.1964
Evidenčné číslo:221907
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.09.1986 31.12.1989 Zvolen Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB referent