Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

KADÁK Imrich

Dátum narodenia:06.12.1943
Evidenčné číslo:148666
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.04.1986 31.07.1988 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 4. oddelenie starší referent
01.08.1988 31.12.1989 Považská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB starší referent