Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

JANŠTOVÁ Jana

Dátum narodenia:04.07.1969
Evidenčné číslo:231998
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.09.1987 28.02.1989 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB I. odbor Vnútorná skupina administratívny pracovník
01.03.1989 31.12.1989 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor Vnútorná skupina referent hospodár zastupovanie